Ungebestyrelsen
Perioden august 2018-august 2022:

Formand, repræsentant for Børn- og undervisningsudvalget:
Thomas Østergaard, Bording, thoos@ikast-brande.dk, 26255399

Næstformand, udpeget af skolebestyrelserne:
Helle Damkjær Jensen, Brande, Helledamkjaerjensen@hotmail.com, 30711650

Udpeget af byrådet:
Andreas Würtz Knudsen, Ikast, uwall@me.dk, 31316707

Medarbejderrepræsentant USK:
Stivie Christensen, Ikast, Stiviechristensen@hotmail.com, 31510039

Medarbejderrepræsentant 10. kl.:
Karen Behr Sølyst

Ungdomsrådet IBURs repræsentant:
Inesa Hamzig, Ikast,  inezahamzig@hotmail.com

Elevrepræsentant USK 2019-20: Karoline Uhrskov Adeler og Lasse Bjørn

Elevrepræsentant IUC 2019-20: Mads Hyldal og Amanda Berg

Tilforordnede – deltager uden stemmeret:
FGU: Johnny Svenne Olsen, Skyttevej 6, 7130 Juelsminde.
Tlf. hj. 75685812 Tlf. arb. 75761333 / 30500952. E-mail: jol@promidt.dk

Ungeleder: Vakant

Leder USK: Jørgen Donslund, Park Allé 6, 7430 Ikast.
Tlf. 61676820. E-mail: jd@usk.dk

Afdelingsleder 10.kl.: Rebecca Mosegaard Pedersen, Skolevej 20, 7560 Hjerm
Tlf. 51942120. E-mail: reped@ikast-brande.dk