Ungebestyrelsen
Perioden august 2018-august 2022:

Formand, repræsentant for Børn- og undervisningsudvalget:
Thomas Østergaard, Bording, thoos@ikast-brande.dk, 26255399

Næstformand, udpeget af byrådet:
Andreas Würtz Knudsen, Ikast, andknud@ikast-brande.dk, 31316707

Udpeget af skolebestyrelserne:
Borislava Novovic Hansen boba.novovic@gmail.com

Medarbejderrepræsentant USK:
Stivie Christensen, Ikast, stev0352@iks.dk, 31510039

Medarbejderrepræsentant 10. kl.:
Karen Behr Sølyst, kare0966@iks.dk

Ungdomsrådet IBURs repræsentanter:
Inesa Hamzic, Ikast,  ihamzic98@gmail.com
Camilla Schultz, Ikast, caamillaslive@hotmail.com

Elevrepræsentant USK 2020-21: 
Sara Flø Iversen, Bording,  sara329m@gmail.com
Emilia Connie Pedersen, Ejstrupholm, emiliapedersen7@gmail.com

Elevrepræsentant IUC 2020-21: 
Daniel K.M. Petersen, Bording, dani884h@gmail.com
Elif Tümtürk, Ikast, elifut1908@gmail.com

Tilforordnede – deltager uden stemmeret:
FGU-leder: vakant

Ungeleder: Søren Pedersen, 24796550,  sorpede@ikast-brande.dk

USK-leder og viceungeleder: Jørgen Donslund, Park Allé 6, 7430 Ikast,  61676820,  jd@usk.dk

Afdelingsleder 10.kl.: Rebecca Mosegaard Pedersen, Skolevej 20, 7560 Hjerm, 51942120, reped@ikast-brande.dk