Billeder fra sæsonens første fest – kun for unge fra 7.klasserne…