Billeder fra sæsonens første fest – Kun for unge fra 7.klasserme…