Billeder fra 9.klassernes sidste skoledag på Præstelundskolen…