Skip to content

Heltidsundervisningen, HU

Heltidsundervisningen, HU

Heltidsundervisningen (HU)
HU er et skoletilbud for normalt begavede unge i skolealderen 7 - 10. klasse som af den ene eller anden grund ikke er lykkes eller trives i det ordinære skoletilbud. Det kan være unge med stort fravær, unge der mistrives i større klassesammenhæng, unge der kendetegnes ved at have personlige, faglige eller sociale udfordringer.

HU skal rumme alle ekstraordinært sårbare eller udfordrede unge, med manglende motivation til at gå i skole. Skoledagene skal tilrettelægges så de bedst muligt tilpasses den enkelte elevs faglige niveau. For at skabe de bedste forudsætninger for trivsel og læring skal vi hele vejen rundt om den enkelte elev. Vi arbejder tæt sammen med kommunens Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR) og Ungdoms Uddannelsesvejledning (UU).

Ved opstarten på HU individuelt tilrettelægger vi en plan for eleven. Det er afgørende, at vi i samarbejdet med både familie, fagpersoner og ikke mindst eleven selv, lægger en plan, der sikre bedst mulig læring og trivsel i skolegangen hos os.

Formål
Vi arbejder med at genetablere elevens stabilitet og motivation for skolegang. Vi ønsker at give eleven de grundlæggende forudsætninger for et velfungerende ungdomsliv og efterfølgende voksenliv. Vi arbejder på at give de unge en realistisk forestilling om egne kompetencer og muligheder for fremtiden.

Som udgangspunkt forventer vi at alle vores elever, kan tage en Folkeskolens Afgangsprøve (FP9) i et eller flere fag. Det kan vise sig bedst for eleven, at søge dispensation for afgangsprøve. Det kan vi naturligvis tage højde for, hvis afgangsprøven ikke er øverste prioritet for skolegang hos os.

Hvordan
Vi har løbende indslusning med hurtig opstart. HU er ikke et specialklassetilbud, derfor skal skolen ikke gennem PPR visitations-udvalg med elever fra egen kommune.

Elever fra Ikast-Brande Kommune henvises via distriktsskolens ledelse. Opstarten kan ske i løbet af kort tid.
For at sikre en god opstart er det en forudsætning, at den enkelte unge vælger skolen aktivt til og er motiveret for at begynde.

Ved opstartsmøder inviteres så mange relevante samarbejdsparter som muligt. Herunder elev, forældre eller værge, distrikt skolen, UU. og evt. PPR.

Indhold
På HU undervises der fortrinsvist i fagene dansk, engelsk og matematik, og der gives mulighed for at gå til eksamen i de tre fag. De øvrige fag i folkeskolens fagrække implementeres i tværfaglig undervisning, orienterings- og samfundsfaglige fag, debat- og nyhedsudsendelser, eksklusioner ud af huset osv.

En typisk skoledag på HU er i tidsrummet 08.15 – 13.30.
Ugestrukturen kan tilpasses den enkelte med reduceret skoledage og skemaer i kortere perioder. Vi tilbyder deltidspraktikker, alm. skolepraktik og brobygning som i folkeskolen.

Vi tilbyder eneundervisning i kortere perioder, hvis der er forudsætningen for at få eleven tilbage til skolegang. Vi kører gerne ud til hjemmeadressen for at møde eleven på hjemmebane f.eks. ved skolevægringsproblematikker.

Ellers undervises der på mindre hold i størrelsen 2-4, eller 4-12 elever.

Undervisningen differentieres og tilpasses efter den enkeltes behov og forudsætninger. Vi har altid øje på eleven, og de ønsker, drømme og behov den enkelte har.
Det betyder at den unge altid har tæt kontakt til lærerne. De unge får en kontaktlærer, som primært forestår kontakten mellem skole og hjem.

Faciliteter og rammer
Vi bor i et spændende hus med gode faciliteter og højt til loftet. Vi bruger vores køkken til i perioder at undervise i madlavning, og i øvrigt som en aktiv del og et samlingspunkt i hverdagen.

Eleverne har adgang til fitnessrum, pool- og bordtennisborde. Vi råder desuden over minibusser, således vi hurtigt kan komme ud i verden.

Værdier
Gennem nysgerrighed, oprigtig interesse og en åben og positiv tilgang tilstræber vi at skabe den gode relation til den unge/eleven.

Vi ser muligheder og potentialer hos de unge frem for begrænsninger. Vi møder og accepterer den unge i øjenhøjde. For os betyder det, at vi anerkender hvor de er i livet. Vi dømmer ikke den unge. Vi ser på hvem den unge er i dag, hvordan de er hos os, og arbejder ud herfra.

Vi tror på de unges potentialer både de menneskelige og de faglige. Hos os er den unge det vigtigste. Vi vil samarbejde og tror på, at vi kan nå de mål, vi sammen sætter med de unge.

Vi stiller krav til de unge. Det gør vi i respekt og fordi vi tror på dem.

Samarbejdsparter
For at den unge skal lykkes, er en tæt og ærlig forældrekontakt nødvendig. Vi er altid til rådighed til møder, telefonisk, mail eller virtuel kontakt.

Vi ser forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere, men arbejder også sammen med:

  • PPR
  • Børn & Familieafdelingen
  • Familiehuset og støtte-kontaktperson
  • Center for Rusmidler
  • Politiet
  • Psykologer
  • Socialrådgivere
  • UU
  • FCM-Samfund
  • Nuværende/kommende klasselærer

 

Kontakt

Heltidsundervisningen
Nygade 29, 7430 Ikast.

Afdelingsleder Mustafa Arslan
Tlf.: 2871 7897
Mail: musarsl@ikast-brande.dk

Skolesekretær Anette Daniel
Tlf.: 9960 4632 / 99604897
Mail: anada@ikas-brande.dk

Ungeleder Søren Pedersen
Tlf.: 2479 6550
Mail: sorpede@ikast-brande.dk