99 60 48 80 // ikast.brande@usk.dk

Sport, dans og bevægelse

Musik

Personlig udvikling

Sprog, boglige fag og lektiehjælp

Mad- og konditorhold

Kreativ

IT og gaming

Fester og events

Demokrati

Foto, film og medier

Knallert- og traktorkøreskole

Førstehjælp

Motorhold

Weekendhold og ture

Studieture

Afsluttede hold