99 60 48 80 // ikast.brande@usk.dk

Sport, dans og bevægelse

Mad- og konditorhold

IT og gaming

Personlig udvikling

Demokrati

Sprog, boglige fag og lektiehjælp

Knallert- og traktorkøreskole

Fester og events

Førstehjælp

Motorhold

Weekendhold og ture

Studieture

Afsluttede hold