99 60 48 80 // ikast.brande@usk.dk

Sport, dans og bevægelse

Mad- og konditorhold

IT og gaming

Personlig udvikling

Motorhold

Kreativ

Knallert- og traktorkøreskole

Fester og events

Førstehjælp

Weekendhold og ture

Afsluttede hold