99 60 48 80 // ikast.brande@usk.dk

Forældresamtykke

Generelt forældresamtykke til barns indmeldelse Ungdomsskolen. Samtykke gives i AULA i 6. klasse. I opstartsfasen også i 7.-9. kl.
Herunder kan man læse mere uddybende, hvad samtykket gælder:

Som forældre/værge for Den Unge gives hermed samtykke til at han/hun med eget UNI-login kan tilmelde sig aktiviteter i Ikast-Brande Ungdomsskole(USK).

Vi godkender og er indforståede med at..

  • Vores barn kan tilmelde sig USK fra 7. kl. -og evt. deltage i Las Vegasfesten i 6. kl.
  • Vores barn kan køre med i busser og biler i forbindelse med USK-aktiviteter.
  • USK skal holdes fri for damp, røg, rusmidler og alkohol.
  • Forsikring i forbindelse med aktiviteterne er en privat sag. Ungdomsskolen/kommunen tegner ikke forsikringer for deltagerne
  • USK tager et foto af Den Unge til elevkortet. Kortet giver adgang til klubber, fester mm. Billedet gemmes også i administrationssystemet så medarbejderne bedre kan lære De Unges navne.
  • USK tager billeder til egne trykte og elektroniske medier. Når De Unge fx stiller op til gruppebilleder til en fest, samtykker de dermed i at billedet kan bruges – men billedet slettes dog, hvis en af De Unge ønsker det efter et kig på kameraets skærm. Bemærk: Selv om USK har vurderet at et billede ikke virker krænkende, kan Den Unge eller forældrene til enhver tid bede om at få fjernet et billede fra hjemmeside, facebook osv. Det bliver straks efterkommet. Man behøver ikke trække samtykkeerklæringen tilbage af den grund.
  • Ved aktiviteter med eksterne samarbejdspartnere, fx andre ungdomsskoler, kan Ungdomsskolen dele lister med deltagernes navne. Hvis der skal deles flere data med en ekstern partner, kræver det samtykke i form af forældreunderskrift og elevunderskrift på holdets tilmelde-folder.

Undtagelser fra ovenstående punkter kan kun i begrænset omfang administreres. Kontakt venligst Ungdomsskoleinspektøren, 99604881, hvis der er særlige ønsker.

Dette samtykke gælder så længe den unge er i ungdomsskolealderen (til 18 år), men det kan til enhver tid trækkes tilbage ved at skrive til Ikast-Brande Ungdomsskole, Kongevejen 61, 7430 Ikast.

Har I ikke fået forespørgsel om samtykke i AULA, bedes I printe HER og udfylde/aflevere til USK.