99 60 48 80 // ikast.brande@usk.dk

Ungebestyrelsen

Formand, repræsentant for Børne-, Kultur og Fritidsudvalget:

Thomas Østergaard, thoos@ikast-brande.dk tlf.nr.: 26 25 53 99

Næstformand, udpeget af Byrådet:

Kristina Kolstrup, krk@fcm.dk tlf.nr.: 31 10 76 82

Forældrerepræsentant IUC:

Uma Vestergran, uv@godmail.dk

Forældrerepræsentant USK:

På vej

Udpeget af Skolebestyrelserne:

Borislava Novovic Hansen. boba.novovic@gmail.com 

Medarbejderrepræsentant USK.:

Mette Kirstine Rasmussen, mumriks@hotmail.com  tlf. nr.: 25 85 31 21

Medarbejderrepræsentant IUC.:

Igor Filidzanovic, ifiuc@iks.dk 

Repræsentant Ikast-Brande Ungdomsråd (IBUR):

Formand: Martin Østergaard, martinguld@live.dk tlf.nr.: 30 96 72 96

Elevrepræsentanter USK: 

På vej

Elevrepræsentanter IUC: 

Topper Tobias Bybech Vand

Tilforordnede - deltager uden stemmeret:

FGU Midt Vest - Skoleleder: Stine Aaen Dürr, stdu@fgumv.dk  

IUC. 10 klasses center - afdelingsleder: Karen Behr Sølyst, karsly@ikast-brande.dk tlf.nr.: 22 62 37 24

Heltidsundervisningen - afdelingsleder: Mustafa Arslan, musarsl@ikast-brande.dk tlf.nr.: 28 71 78 97

Ungdomsskoleleder - leder af Ungeområdet: Henrik Hamborg Thiesen, henthie@ikast-brande.dk  51 15 07 10