99 60 48 80 // ikast.brande@usk.dk

Sport, dans og bevægelse

Musik

Personlig udvikling

Sprog, boglige fag og lektiehjælp

Mad- og konditorhold

Weekendhold og ture