Kan du inspirere unge til vovemod, kreativitet og fællesskab?

– Så er du kvalificeret til at blive underviser i ungdomsskolerne i Ejstrupholm og Nørre Snede!

Et typisk ungdomsskolehold ligger på en fast ugedag få timer om ugen efter kl. 16.00 på hverdage fra september til april. Et hold er på 2-3 timer i ugen. Du kan have et eller flere hold. Et hold kan også være en længerevarende workshop henover en weekend.

Send os et pitch, hvor du fortæller om dine kompetencer og/eller en idé til et nyt ungdomsskolehold!!

Hvad vi forventer af dig

Faglighed: Vi forventer at du er dygtig til dit fag og kan formidle det på en engagerende måde i øjenhøjde med de unge. Du behøver hverken at have undervisningserfaring eller have erfaring med unge, selv om begge dele er et plus.

Øje for det sociale: At undervise i Ungdomsskolen handler 50/50 om det faglige og det sociale. De unge kommer i deres fritid, og deres engagement og lyst til at komme er afhængigt af et godt forhold til underviseren og et trygt fællesskab på holdet.

Involvering: Selv om du er eksperten, forventer vi at du involverer de unge, så de ikke bliver passive modtagere af et forløb, du har planlagt alene.

Hands on og ud i virkeligheden: Et ungdomsskolehold skal meget gerne adskille sig fra et fag i skolen, ved at være mindre pensum- og præstationsorienteret og mere hands-on og ude i verden. Selv om de fleste undervisningsgange foregår på Ungdomsskolen, er det ønskeligt, at der også laves udflugter og anden form for interaktion med omverden.

Hvad vi kan tilbyde dig

Unge, der glæder sig til og frivilligt har valgt lige præcis dit hold!

Mulighed for at blive del af (og medskaber af) et større fællesskab, der går på tværs af hele Ikast-Brande Ungdomsskoles 150-200 forskellige hold, der spænder over kategorier som kreativitet, bevægelse, teknologi, håndværk, sprog og meget mere.

Kick-off-aften for alle undervisere og en årlig kursusdag for vores medarbejdere, hvor vi har fokus på relevant kompetenceudvikling, erfaringsudveksling og samarbejde. Derudover individuelle sparringssamtaler efter behov.

Spændende kolleger fra alle slags professioner. Vores undervisere spænder fra 18 til 74 år og er både studerende, arbejdssøgende, freelancere og fuldtidsbeskæftigede.

Yderligere informationer

Målgruppe: Unge mellem 13 og 18 år, der frivilligt melder sig til holdet. Mindst 8, max bestemmer du (typisk 12-16).

Periode: Holdene kører typisk en gang om ugen fra september til april med ferie i skolernes ferier. Holdene kan også udbydes som halvårshold fra september til december eller januar til marts.

Tid: Holdet varer typisk 1,5-3 timer pr. gang, alt efter hvad der giver mening for det enkelte fag.

Løn: 357 kr. i timen pr. undervisningstime (=klokketime), hvilket inkluderer forberedelse.

Ansættelse ifølge overenskomst for timelønnede lærere i ungdomsskolen.

Vi indhenter børne- og straffeattester

Vi har afdelinger på Ejstrupholm Skole og Nørre Snede Skole, men undervisningen kan også finde sted på andre adresser i lokalområdet.

Send en ansøgning, der indeholder disse 3 dele: 
– max en halv side konkret holdbeskrivelse målrettet unge.
– max en halv side forklaring af din motivation for at undervise i Ungdomsskolen.
– et kort, relevant CV.

Ansøgningen sendes til jebal@ikast-brande.dk. Frist 1. juni, men meget gerne inden 😊
Vi inviterer til samtaler (evt. virtuelt) løbende.

Du er meget velkommen til at ringe, før du skriver ansøgning: 25328904.

Læs mere om ungdomsskolen på vores hjemmeside www.usk.dk og kontakt gerne afdelingsleder Jens Baltzersen på 25328904 med spørgsmål og mundtlig drøftelse af dine muligheder og forslag.