Vigtigt ved knallertkørekort og førstehjælp:
Man skal møde op hver gang! Et enkelt fravær kan måske reddes ved selvstudie, men er det mere end det, kan man ikke gå til prøve og få sit kørekort. Det er altså vigtigt, at du melder afbud til alt andet og passer din undervisning!!!

Betaling: Knallertkørekort koster kr. 490 kr som betales med dankort samtidig med tilmelding her på www.usk.dk.
Har du spørgsmål til tilmelding eller betaling, kan du spørge kontoret, 99604880 eller evt. sms til Jørgen Donslund på 61676820.
Andre betalingsmåder: Overfør 490 kr enten til konto 3333-4664504669 eller mobilepay til 76153. Husk navn og elevnr. el. fødselsdag som kommentar til betalingen! 

Hvor er det?
Knallertkøreskolen i Ikast er på Ungdomscenteret, IUC, (10.kl.-skolen), Kongevejen 61. Det gælder både teori, kørsel og førstehjælp. Vi bruger som regel lokale 6b, hvis det er ledigt.

Brande: Knallerthold i Brande administreres af Eli Nicolaisen 99604892. Der er normalt ikke hold i Efterårsferien og Vinterferien.
TILMELDING: Gå i “Hold og kurser” øverst på hjemmesiden, søg på “Knallert” – vælg mellem Brande og Ikast, og meld dig til.


FØRSTEHJÆLP til knallertkørekort i Ikast skoleåret 19-20
8 timers undervisning
FØK-03: Ma. 14. okt. og Ti. d. 15. okt. 17.30-21.30 begge dage – Jesper
FØK-04: On. 6. nov. og To. 7. nov. 17.30-21.30 begge dage – Uffe
FØK-05: On. 12. feb. og To. 13. feb. 17.30-21.30 begge dage –
FØK-06: On. 11. mar. og To. 12. mar. 17.30-21.30 bege dage –
FØK-07: Ma. 30. mar. og Ti. 31. mar. 17.30-21.30 begge dage – Jesper
FØK-08: On. 6. maj og T0. 7. maj.  17.30-21.30 begge dage –
FØK-o9: On. 10. juni og To. 11. juni.  17.30-21.30 begge dage –

Du skal ikke melde dig til førstehjælp til knallertkørekort. Du bliver placeret på et hold, når du har meldt dig til et knallerthold i Ikast. Førstehjælp foregår også på IUC.

Har du allerede førstehjælpskurset bedes du give besked og medbringe dit bevis, når holdet starter.


Program for de førstkommende knallertkørekort-hold  i Ikast:


Knallerthold KK 34. Start 21. okt. 2019(Fyldt)

Mandag d. 21. okt.: Teori opstart 16:30-19:30
Onsdag d. 23. okt. Banekørsel kl. 16:30-18:45/18:45-21:00
Mandag d. 28. okt. 16:30-18:45
Onsdag d. 30. okt. Kørsel 16:30-18:45/18:45-21:00
Mandag d. 4. nov. Teori 16:30-18:45
Førstehjælp 6.-7. nov. begge dage 17:30-21:30 NEJ!! FLYTTET til 23. nov.
Mandag d. 11. nov. kørsel 16:30-18:45/18:45-21:00
Onsdag d. 13. nov. teori 16:30-18:45
Mandag d. 18. nov. kørsel 16:30-18:45/18:45-21:00
Onsdag d. 20. nov. Teori/teoriprøve 16:30-18:45
Lørdag d. 23. nov. Førstehjælp kl. 9-17 (nyt tidspunkt)
Mandag d. 25. nov. Kørsel og køreprøver fra kl. 16:30

Instruktører: Mette G. Larsen

Herefter holder knallertkøreskolen en pause ind til vinterferieholdet starter.

Vinterferieholdet er ikke detailplanlagt, men vi har alligevel åbnet for tilmelding nu. Følg med her og se mødeplanen, når den er klar.


Lærere på knallerthold i Ikast

Gert Svendsen, 22434868
Rene Svendsen, 40734213
Mette G. Larsen 30299343
Morten Wang-Holm 31909380