Billeder fra Goddaw-festen på Østre skole i Ikast…