99 60 48 80 // ikast.brande@usk.dk

Sport, dans og bevægelse

Mad- og konditorhold

Kreativ

Personlig udvikling

Sprog, boglige fag og lektiehjælp

IT og gaming

Motorhold