Den sidste billedserie fra festen i Brande, glæd dig til næste nummer af Ottoman…